Grandorado tn x Indoctro.

Zeer getalenteerd springpaard, samen in eigendom.